Att effektivisera är att spara pengar

Står du och ditt företag vid ett vägskäl där ni måste spara pengar? Eller vill du bara att ditt företag ska nå sin fulla potential? Det finns naturligtvis inga företag som inte kan förbättras och på så sätt spara pengar.

I en del fall kan det dessutom röra sig om ganska mycket pengar, utan egentligen inte behöva lägga om företaget eller göra några större omorganisationer. Det gäller bara att effektivisera i så stor utsträckning som möjligt. Se gärna över din verksamhet i detalj och ställ dig frågan: hur kan detta göras bättre och mer effektivt? Att göra ditt företag mer effektivt är ett sätt att spara pengar och få ut mesta möjliga för att ditt företag ska ha en chans att växa och utvecklas optimalt.


Användbart verktyg för effektivisering


Ett användbart verktyg i din strävan att effektivisera ditt företag är att mäta den så kallade produktionseffektiviteten. Detta kan du exempelvis göra genom att ta fram ett OEE-värde. OEE är en engelsk förkortning som står för Overall Equipment Effectivness. Ett sådant värde hjälper dig att hålla koll på företagets effektivitet och kostnader för produktion. Detta kan du få fram genom att använda särskild mjukvara för ändamålet som hjälper dig att samla in all information som behövs för att få fram värdet.

Genom att rationalisera detta får du bättre överblick över var du kan behöva sätta in förbättringsprocesser och var det finns mest utrymme för förbättringar. Det kan också hjälpa dig att på ett mer riktat sätt kunna ta beslut som är viktiga för produktionsprocessen och på så sätt spara både tid och pengar. Det är viktigt att skaffa sig en god översikt över hela sitt företag för att kunna se var det finns utvecklingspotential. Att ta fram ett OEE-värde är ett sätt att göra just detta.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen