Att sträva efter produktivitet

Produktivitet är ett väldigt viktigt ledord i praktiskt taget alla branscher. Tyvärr är det inte alltid så enkelt att sätta fingret på pulsen i ett företag och känna av produktiviteten eller hur man påverkar den på kort eller lång sikt.

Produktivitet är ett mått på effektiv man är i arbetet man utför. Somliga områden är så klart lättare än andra när det gäller att mäta produktiviteten. Ett bra exempel är inom industrin där man producerar produkter av ett slag eller annat. Mängden eller antalet produkter är ju ett tydligt räknebart resultat som tillsammans med datorer och bra mjukvara kan mäta effektiviteten av produktionen från alla maskiner som är inblandade.

När dock produktivitet beror helt och håller på mänsklig arbetskraft är det många faktorer som kan påverka effektivitet och produktivitet och är betydligt svårare att få ett grepp om. En del saker kan dessutom vara utför individuella företags förmåga att kontrollera, som till exempel faktumet att på kort sikt påverkas produktivitet av bland annat konjunkturen.

Inom alla områden ser vi ofta en ökning i produktivitet genom uppfinnandet och införandet av ny och bättre teknologi och teknik. Detta är lika sant vid manuell arbetskraft som automatiserad. För manuellt arbete ser vi även förbättringar i produktivitet genom ökad kompetens, som både kommer från erfarenhet och utbildning.

Men produktivitet kan även påverkat av arbetsplatsspecifika förhållanden, som bra eller dåliga arbetsmiljöer. Och det är ju knappast svårt att säga vilken som resulterar i bättre eller sämre produktivitet.

Det är ju knappast någon som är förvånad att höra att en nöjd medarbetare också är mer produktiv. Det är dock inte alla som riktigt greppat utsträckningen av detta och därför inte aktivt arbetar med att skapa ett bättre arbetsmiljö åt sina medarbetare.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen