Hur är din arbetsmiljö?

Allt som finns kring dig på din arbetsplats räknas som arbetsmiljö, de redskap du använder men också ljus, ljud och annat som påverkar ditt arbete på ett eller annat sätt. Det kan vara fråga om allt från arbetsställning, till psykosocial miljö Hur är din arbetsmiljö? 

Den som ansvarar för din arbetsmiljö är arbetsgivaren, den har det yttersta ansvarat att allt är som det ska på en arbetsplats. Arbetstagaren har till uppgift att upplysa om något måste åtgärdas, detta kan göras till ett arbetsmiljöombud som ska finnas enligt arbetsmiljölagen. Ombudet ska föra detta vidare till arbetsgivaren.

Det är viktigt att man säkert och tillfredsställande kan utföra sitt arbete, det kan vara hur arbetet är organiserat och hur man som anställd trivs på sitt arbete. På en modern arbetsplats idag så kan det vara av värde att anställda kan få gå kurser i HLR eller liknande. Man kan som arbetsplats även köpa in utrustning att öva med. Det kan vara läge att köpa in en Little Anne en så kallade torso docka för att öva HLR på.

En trygg och säker arbetsplats är något som det systematiska arbetsmiljöarbetet går ut på. Att förebygga och skapa en så bra arbetsmiljö som i slutändan gynnar alla ska vara målet för det miljöarbete som bedrivs på en arbetsplats. Vi tillbringar många timmar på våra arbetsplatser och att anpassa dessa så att det blir en trivsam och säker miljö att vistas i är det som ett arbetsmiljöarbete går ut på.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen