Öka antalet inkomstkällor

Som företagare är man ofta otroligt fokuserad på sin kärnverksamhet. Normalt sett är detta ett bra tecken och brukar leda till specialkompetens inom just det verksamhetsområdet. Det man dock kan glömma är att man ofta kan få mycket mer och fler inkomster genom att bara vinkla om sin verksamhet en liten bit.  

Nya kunder

Det första valet som många gör när vill utvidga verksamheten lite är att hitta nya kundgrupper. Även nya säljplattformar kan testas. Kanske har ni tidigare endast sålt era varor i en lokal butik, varför inte testa sälja online? 

Företag eller privatpersoner

Att utvidga verksamheten till att bättre kunna rikta in sig på företag eller privatpersoner är ofta inget stort steg. Ofta är det huvudsakligen en marknadsföringsfråga där man istället för att endast marknadsföra till privatpersoner även marknadsför sig där företagskunder rör sig eller tvärt om om man tidigare endast har sålt till företag.

Offentlig sektor

Även om man öppnar upp en enormt stor marknad när man man börjar titta på både privatpersoner och företag som möjliga kunder så kommer de största kontrakten ofta från den offentliga sektorn. Då alla stora inhandlingar till exempel myndigheter, landsting och kommuner gör måste göras via så kallad offentlig upphandling. Vid en sådan får vem som helst som anser sig ha kapacitet att svara på organisationens förfrågan lägga ett anbud. Den offentliga organisationen tar sedan och väljer det anbud smo bäst möter deras utlagda önskemål. 

Även om konceptet i grunden är ganska enkelt att förstå så är det fortfarande något av en utmaning att faktiskt lyckas med sitt anbud och förstå vad som organisationerna faktiskt önskar med sina förfrågningsunderlag. Många väljer därför att ta in extern hjälp för just detta.

Tjäna på kunskap

Många gånger sitter företaget på stora mängder kunskap. Ett sätt att börja tjäna pengar på detta är att producera utbildningmaterial i olika former. Bland de enklaste sätten att gära detta är att börja blogga. När man efter ett tag har samlats på sig lite bloggare och ett större antal blogginlägg går det ganska enkelt att omvanlda bloggen till en bok där man samlar alla det viktigaste kunskaperna och tipsen i sitt område. Detta går sedan att omvandla till utbildningar och föreläsningar vilket ger ännu en inkomstkälla.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen