Olika typer av fonder

Det finns många olika typer av fonder, vilket betyder att det är viktigt att man kollar upp vad som finns innan man placerar sina besparingar. Här går vi igenom några av de vanligaste fonderna.

Aktiefond

I en aktiefond ska åtminstone sjuttiofem procent av innehållet placerat i aktier. Enligt svensk lag måste en aktiefond ha aktier i minst sexton olika bolag. Det som är vanligast är dock att de har mellan tjugo och trettio stycken.

Räntefond

När du placerar pengarna i en räntefond placeras dem i så kallade räntebärande värdepapper, exempelvis statsskuldsedlar eller obligationer. Fonderna kan delas upp i långa eller korta räntefonder, beroende på löptiden. Sedan utvecklas de efter samhällets ränteutveckling.

Indexfond

En indexfond fungerar på liknande sätt som en räntefond. Den följer en kurva för hur marknadsindexen förändras. Det finns olika indexfonder för till exempel Asien, USA och Sverige. Tanken är att avkastningen ska bli som det marknadsindex fonden följer.

Global-, region- och landsfond

Det finns också ett flertal fonder som placerar pengarna i värdepapper från specifika geografiska platser, så kallade globalfonder. I en globalfond placeras pengar i värdepapper över hela världen, i en regionfond är det värdepapper från en särskild region, vilket kan vara en kontinent, som gäller medan en landsfond består av värdepapper från ett land.

Det finns många fler typer av fonder, men det här är en lättare överblick.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen