Optimera din produkt och företagets ekonomi genom testning

Alla företag ser olika ut. Den här artikeln vänder sig till de företag som säljer en produkt eller tjänst som hela tiden förbättras eller uppdateras. Det kan handla om ett program, en fysisk produkt eller något annat. Det finns flera olika typer av principer och tankebanor när de kommer till optimering. Något som de allra flesta har gemensamt är de fäster stor vikt vid möjligheten att iterera, det vill säga kontinuerligt förbättra sina prototyper (eller färdiga produkter).

Det finns flera företag som har lyckats göra detta på ett fantastiskt bra sätt. Ett exempel är Facebook, som tidigt insåg värdet i att ständigt förbättra och nyansera sin tjänst. De byggde snabbt upp ett enormt nätverk, köpte och kopplade samman andra företags tjänster, som exempelvis Instagram, och såg hela tiden till att testa sin produkt för att hitta förbättringsområden.

Ett annat exempel är Spotify, vars musikstreamingtjänst de flesta känner till. De har hela tiden arbetat hårt med att förbättra och förenkla sin programvara. Spotify var närvarande på UCAAT i Frankrike, en konferens som enbart handlar om automatiserade tester. Här myntade Javier Moscardó uttrycket:

”You understand what is important, then you test it, then, if possible, you automate it”. 

Genom att hitta vad som är viktigt, klura ut hur du ska testa och utvärdera dessa viktiga värden och sedan införa ett system som automatiskt hjälper dig nå eller förbättra dessa värden kan du effektivisera hela företaget och på så sätt även optimera ekonomin. Det finns flera företag som specialiserat sig på just detta. Genom att ta hjälp från sådana specialister kan du gå från att vara ett företag i mängden till ledande inom ditt marknadssegment. Gör dig själv och ditt företag en tjänst och börja se över hur automatisering och testning kan förbättra arbetet hos er redan idag.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen