Spara i aktiefonder

När du sparar i aktiefonder placeras största delen av dina pengar i aktier. Enligt svensk lagstiftning måste en svensk aktiefond ha minst sjuttiofem procent av sitt innehåll placerat i aktier. Aktierna måste dessutom finnas i minst sexton olika bolag, men i Sverige är det vanligast att de är placerade i tjugo-trettio stycken.

Aktiefonder är olika stora och har olika placeringsinriktningar, en del placerar sig över hela världen medan andra endast placeras inom en viss region eller bransch. Vilken risk fonden har avgörs mycket av dess placeringsinriktning.

Att spara i aktiefonder passar dig som vill ha större möjlighet till att få hög värdetillväxt på lång sikt. Riskerna med aktiefondssparande är att en placering innebär högre risk då kurserna svänger mycket kraftigare på aktiemarknaden än till exempel på räntemarknaden.

I Sverige är det vanligast att man sparar i Sverigefonder när det kommer till aktiefonder, alltså fonder som endast investerar i aktier som finns på Stockholmsbörsen. Att investera i en Sverigefond är ett bra alternativ och bas för den som vill spara i aktiefonder. När man sparar i aktiefonder bör man ha i åtanke att under ju längre tid man sparar, desto mindre blir risken att man ska förlora investeringar och pengar.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen