Spara i räntefonder

Att börja spara i räntefonder upplever många som ett tryggare alternativ än aktiefonder, eftersom räntefonder inte följer aktiemarknadens turbulenta upp- och nedgångar. Hur länge du tänker spara i en fond, din så kallade investeringshorisont, har stor betydelse för om du ska spara i korta eller långa räntefonder.

Av alla olika fondtyper har de korta räntefonderna lägst risk, och de placeras i räntebärande värdepapper där en genomsnittlig löptid ligger på upp till ett helt år. De långa räntefonderna är mer lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande där de kan ge lite högre avkastning än hos de korta räntefonderna. Ett annat ord för långa räntefonder är obligationsfonder. De längre räntefonderna innebär dock också lite högre risker än de korta räntefonderna eftersom värdet kan sjunka om marknadsräntorna börjar stiga – men svängningarna är inte alls lika stora som i aktiefonder.

Att spara i räntefonder passar dig som vill undvika de turbulenta kurssvängningar som kan förekomma hos aktiefonderna, samtidigt som du får en god avkastning under tiden. Du behöver inte bekymra dig för huruvida du ska välja en lång eller kort räntefond om du väljer att spara i de så kallade varierande räntefonderna. Där väljer fondförvaltaren hur löptiden på placeringarna ska se ut utifrån sin egen magkänsla om hur ränteutvecklingen kommer att se ut framöver i tiden.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen