Tjänsteresor för företagare

När en arbetsgivare ger en anställd en arbetsuppgift som måste utföras på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen är det en tjänsteresa man talar om. Dessa kommer i alla möjliga former, från de som bara varar en dag till flera månadrer, eller till och med år.

Konceptet tjänsteresa inkluderar dock inte bara själva resan utan även arbetet som ska genomföras dit resan tar en. Även när en anställd arbetar i långa perioder borta från sin ordinarie arbetsplats har arbetsgivaren fortfarande krav arbetsgivaransvaret för denne. Detta gäller oavsett om den anställde rest till en plats inom eller utanför Sverige. Normalt sett betalar arbetsgivaren den anställdes lös under tjänsteresan, men det finns undantag.

I regel är det företagets uppgift att boka resan och ordna boende till den anställde, men det är även vanligt att detta sköts av en tredje part. Företag som Fast Track Travel kan avlasta andra företag genom att hantera alla bokningar och hjälpa till med problemlösning under resans gång.

När man talar om tjänsteresor är det viktigt att veta var gränsen går. Så fort det handlar om en resa mellan bostaden och tjänsteplatsen är det inte en tjänsteresa utan en arbetsresa. Detta är med andra ord en privat resa. Detta är oavsett anledning till att den anställde behöver göra resan. Men om en anställd på vägen till eller från arbetet utför ett längre tjänsteärende, exempelvis ett kundbesök, är det vanligt att resan i sin helhet räknas som en tjänsteresa. Är det bara ett kortare tjänsteärende som utförs under resan räknas det fortfarande en arbetsresa. Denna definition kan vara något svår emellanåt kan behövas fastslås från fall till fall.

En viktig del av tjänsteresor för anställda och arbetsgivare är att veta vad man får och inte får göra avdrag för. Detta kan man läsa mer om på Skatteverket.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen