Uppmana till god hälsa bland medarbetarna

Att vara arbetsgivare är ett stort ansvar och sträcker sig till flera olika områden. Ett av dessa områden är fokuserat på medarbetarnas hälsa. Och det kan minst sagt sägas vara ett ganska brett koncept.

Först och främst är detta en fråga om arbetsmiljön. Och medan det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön håller en viss standard kommer även medarbetarna behöva göra sin del. Att se till att varje arbetsplats är ergonomiskt utformad lägger grunden för detta, men det gäller också att de som arbetar där instrueras i hur de bäst utför sina arbetsuppgifter för att inte riskera att skada sig eller påverka hälsan negativt på något annat sätt.

En del aspekter kommer självfallet vara specifika för vissa sorters arbetsplatser. Medan kontorsarbetare helst ska uppmanas att ta små pauser där de kliver upp och sträcker på sig är det ju inget man behöver rekommendera för de med jobb där man redan står upp större delen av dagen. Och om man exempelvis har en arbetsplats med mycket oundvikligt buller är det mycket viktigt att medarbetare använder hörselskydd. Men samtidigt kan det vara värt att även rekommendera personer på en sådan arbetsplats att regelbundet genomföra ett hörseltest för att säkerställa att hörseln inte blir sämre med tiden.

För många olika sorters arbeten kan det även vara bra att uppmana medarbetare att få motion utanför arbetstiden, eller kanske till och med utnyttja något som friskvårdstimme eller bidrag. Att regelbundet röra på sig är en av de bästa enskilda sakerna man kan göra för sin egen hälsa.  Detta kan således inte bara leda tlll bättre livskvalitet, utan även färre sjukdagar och bättre produktivitet. Med andra ord är det något som gynnar alla inblandade.


Välkommen

Välkommen till turnpoint.se, en sajt om föregande. Vi hoppas att du hittar vad du söker!

Senaste inläggen